งานบุญประจำปีของโรงพยาบาลสมเด็จ ฯ นาทวี
ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของรพ.

  • วันศุกร์ ที่ 8 มีค. 62
    ร่วมกินน้ำชาการกุศล (ซอดาเก๊าะห์)
  • วันเสาร์ ที่ 9 มี.ค. 62
    ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
    ณ โรงพยาบาลสมเด็จฯ นาทวี