วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นต้นไป สิทธิ์ข้าราชการเริ่มใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 

ขอเชิญชวนตรวจสุขภาพประจำปี ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 

กิจกรรมวันไตโลก

งานบุญประจำปีของโรงพยาบาลสมเด็จ ฯ นาทวี

งานมหกรรมสุขภาพ ลดเค็มลดโรค

 รายงานการปรับปรุงขั้นตอนการรับพัสดุ

รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามทุจริต

ใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19

 ชาวนาทวี ร่วมใจป้องกันโรคโควิด-19

 ปัจจัย 3 ประการ ปลอดภัย เมื่ออยู่ในพื้นที่การระบาด

การรับสมัครประมูล ผู้รับเหมาในการจำหน่ายอาหาร และสินค้า ในสวนอาหาร