รวมภาพกิจกรรมต่างๆ

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

กิจกรรมวันไตโลก                                               กิจกรรมปั่นนาทวี

              

งานศิลปะ                                                            ติดตามคนไข้พระราชนุเคราะห์

           

วันเด็ก ปี2562                                                      อบรม EMR 40 ชั่วโมง

           

บริจาคโลหิต                                                ประชุมจิตอาสา ศูนย์ฟื้นฟูต.ฉาง

         

โครงการเสริมสร้างศักยภาพสื่อมวลชน         งานบุญประจำปีของโรงพยาบาลสมเด็จฯ นาทวี

           

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รพ.สมเด็จฯ นาทวี           งานวันสงกรานต์

           

งานมหกรรมสุขภาพ ลดเค็มลดโรค

การประชุม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

[Download not found]

การประชุม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน