1. ขออนุมัตินำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
 2. ขออนุมัตินำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
 3. ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการจัดหาพัสดุ
 4. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
 5. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์
 6. ขออนุมัติใช้กรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 7. ประกาศผู้ชนะก่อสร้างปรับปรุงอาคารซักฟอกและลานตากผ้า
 8. ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 คัน
 9. ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่อง
 10. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเครื่องนิ่งฆ่าเชื้อโรคจุลินทรีย์
 11. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอาคารจ่ายกลาง
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 7 รายการโดยวิธีคัดเลือก
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการก่อสร้างระบบบำบัดนำ้เสีย
 15. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 ปีงบประมาณ 2562
 16. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2 ปีงบประมาณ 2562
 17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ระบบบำบัดนำ้เสีย)
 18. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ระบบประปา)
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงระบบประปา
 20. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 21. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง
 22. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2 ปีงบประมาณ 2563
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 24. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ
 26. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 27. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563  ปรับปรุงชั้นจอดรถอาคารพักแพทย์เป็นอาคารแพทย์ศาสตร์ศึกษา 
 28. ประกาศผู้ชะนะการเสนอราคา  ปรับปรุงชั้นจอดรถอาคารพักแพทย์เป็นอาคารแพทย์ศาสตร์ศึกษา
 29. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 30. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2
 31. ประกาศแผน-เครื่องล้างตัวกรอง
 32. ประกาศแผน-เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ
 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 7 รายการ
 35. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง
 36. ประกาศ จังหวัดสงขลา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 37. ประกาศ จังหวัดสงขลา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 38. ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง2564
 39. ประกาศ จังหวัดสงขลา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 40. ประกาศ จังหวัดสงขลา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 41. ประกาศเผยแพร่แผน
 42. ประกาศยกเลิกแผน
 43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างหลังคาครอบอาคารผู้ป่วยนอกหลังเก่าและระบบระบายน้ำ
 44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล
 45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2564
 46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ1รายการ
 47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการจ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 48. ประกาศผู้ชนะ-ครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ
 49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า2400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า90กิโลวัตต์
 50. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร
 51. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการจ้างก่อสร้างศาลาละหมาดและห้องน้ำ
 52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องไตเทียมและวัสดุอุปกรณ์พร้อมระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟองเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 1 โครงการ
 54. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างก่อสร้างศาลาละหมาดและห้องน้ำ 1 โครงการ
 55. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
 56. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รายการจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 5
 57. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รายการจ้างปรับปรุงหลังคาคลุมพื้นที่เอกซเรย์ผู้ป่วยโควิด 19
 58. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2565 รายการจ้างปรับปรุงห้องทันตกรรมชั้น 3 
 59. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รายการจ้างเหมาบริการจัดการระบบบริการทางการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ
 60. ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รายการ จ้างเหมาบริการระบบจัดการรักษาผู้ป่วยในอัจฉริยะ (IPD Paperless) จำนวน 1 โครงการ
 61. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2565 รายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมพื้นที่เอกซเรย์ผู้ป่วยโควิด 19
 62. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ2565 รายการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 โครงการ
 63. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ2565 รายการจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น5 จำนวน 1 โครงการ
 64. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 65. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รายการก่อสร้างอาคารแฟลตพยาบาล(อาคารห้องชุดครอบครัว16ยูนิต32ห้อง)
 66. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565